ემოციის გამომხატველი ენობრივი საშუალებები შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსანში“

Authors

  • Rusudan Sağinadze Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet üniversitesi, Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü

Abstract

---

Published

2019-06-18

How to Cite

Sağinadze, R. . (2019). ემოციის გამომხატველი ენობრივი საშუალებები შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსანში“. Ulusal Ve Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Dergisi, 2(2), 18–22. Retrieved from https://isoec.net/index.php/use/article/view/10