ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMUN GÜÇ KAYNAKLARI

Authors

  • Prof. Dr. Mustafa TALAS Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Keywords:

Endüstri sonrası toplum, küreselleşme, güç kaynakları, küresel güç kayanakları

Abstract

Çeşitli isimlerle adlandırılan yeni dünya düzeni etkisini bütün dünyada sürdürmektedir. Küreselleşme, bilgi toplumu, medeniyetler çatışması, medeniyetler buluşması, tarihin sonu, postmodernizm, post endüstriyalizm gibi isimlerle adlandırılan bu yeni dönem dünyanın her tarafında toplumsal yapıları, kültürleri, ekonomik yapıları siyasal sistemleri alt üst eder bir biçimde değiştirmektedir. Bu yeni sürecin bir diğer ifade edilişi olan endüstri sonrası toplum bilgili olanların güçlü olmasından dolayı bilgi toplumu adıyla da anılmaktadır. Bu isimlendirmelerden hangisi kullanılırsa kullanılsın dünya yeniden yapılandırılıyor. Bu yeniden yapılandırmanın oluşumunu sağlayan güç kaynakları mevcuttur. Bu güç kaynakları; ekonomi kuruluşları, medya ve sivil toplum şeklinde sıralanabilir. Aslında her üç güç kaynağının da temel altyapısı ekonomik kaynaklara bakmaktadır. Ekonomik kaynakları elinde toplayan güçler sırasıyla medya ve sivil toplum gücünü de elinde toplamayı başarmaktadır. Bu bildiride endüstri sonrası toplumun karakteristik özelliklerinden olan güç kaynaklarını sosyolojik analiz ile izah etmek amaçlanmaktadır. Yapılan analize göre dünyadaki küresel sistemde söz sahibi olanların ekonomi kuruluşlarının yanı sıra medya sektörünü ve sivil inisiyatif gruplarını kontorllerinde tuttukları görülmüştür. Ymöntem olarak teorik analiz yöntemi benimsenmiş olup materyal olarak kütüphenlerdeki kitaplar ve ulsaluluslararası veri tabanları kullanılmıştır.

Published

2019-06-18

How to Cite

TALAS, P. D. M. (2019). ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMUN GÜÇ KAYNAKLARI. Ulusal Ve Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Dergisi, 2(2), 23–27. Retrieved from https://isoec.net/index.php/use/article/view/8