Conversion Disorder

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10821657

Keywords:

Conversion Disorder, Mental Disorder, Patient

Abstract

Conversion disorder is a common mental disorder in our country. As a result of the research, it was determined that various mental problems (sadness, fear, shame, anger) turned into bodily problems (inability to speak, fainting, stroke, weakness, loss of sense, etc.) in patients with conversion disorder. Conversion disorder can be seen at any age, but the period we often encounter is adolescent and youth periods. Diagnosing the conversion disorder is very difficult because it can mimic many diseases. Conversion disorder can usually be cured without the need for treatment. Behavioral therapies can be applied in order to speed up the treatment process. 

References

Alpat, B. (2017). Konversiyon Bozukluğunda Psikolojik Dayanıklılığın Ve Başa Çıkma Tarzlarının Etkisi, (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Işık Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Başar, H.M. (2015). Konversiyon Bozukluğu Hastalarında Yönetici İşlevler Ve Disosiyatif Belirtiler, (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Çevik A. Konversiyon Bozukluğu. Psikiyatri Dünyası 1999; 1: 11-14.

Çevik, A. (1999). Konversiyon Bozukluğu. Psikiyatri Dünyası, ss. 11-14.

Doğan O. (2007). Konversiyon Bozukluğu: Köroğlu E, Güleç C (editörler). Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: HYB Basın Yayım, ss. 377-385.

Doğan O.( 2007). Konversiyon Bozukluğu: Köroğlu E, Güleç C (editörler). Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: HYB Basın Yayım, ss. 377-385.

Gülseren, Ö. E, Önal C ve ark. Konversiyon Bozukluklu Hastalarda Belirti Dağlımı ve Sosyodemografik Özellikler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, ss. 731-377.

Işık E. (1996) Nevrozlar, Kent Matbaası, Ankara.

Işık E. N. (1996). HisterikNevrozdan Somatoform Ve Dissosiyatif Bozukluklara Doğru. Ankara: Kent Matbaa.

Kala, S. (2015). Konversiyon Bozukluğu Tanısı Konan Ergenlerde Yüz İfadelerinin, Duygu Tanımlama Becerilerin Ve İlişkili Etmenlerin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Kaygısız A, Alkın T. (1999). Konversiyon Bozukluğunda 1. ve 2. Eksen Ruhsal Bozukluk Eştanıları. Türk Psikiyatr Dergisi; ss. 10: 33-39.

Köroğlu E, Güleç C. (2007). Psikiyatri Temel Kitabı. HYB Basım Yayın, Ankara.

Köroğlu, E. (2004). Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri. Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

Körolu E. (2004). Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri. Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

Özmen, E. (2009). Psikoterapötik görüşme. Türkiye KlinikleriJournal of Psychiatry Special Topics, 2(2), 45-51.

Sağduyu A, Rezaki M, Kaplan I, Özgen G, Gursoy-Rezaki B. (1997). Sağlık Ocağına Başvuran Hastalarda Disosiyatif (Konversiyon) Belirtiler. Türk Psikiyatri Dergisi; ss. 161-169.

Sayar K, Işık H. (2008). Somatoform Bozukluklar. Güncel Klinik Psikiyatri. Ankara: Golden Print Matbaası.

Tiyekli, U. (2010). Konversiyon Bozukluğu Olan Hastalarda ProinflamatuvarSitokin Düzeylerinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne.

Yenilmez, Y. (2011). Konversiyon Bozukluğunda Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Dürtüsellik ve Öfke İfade Biçimiyle İlişkisi, (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Sağlık Bakanlığı, İstanbul.

Published

2024-03-16

How to Cite

AĞKÜN , F. E. ., & KARAAZİZ, M. . (2024). Conversion Disorder. Ulusal Ve Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Dergisi, 5(4), 554–563. https://doi.org/10.5281/zenodo.10821657