Systematic Review On The Use Of Positive Psychotherapy İn The Treatment Of Depression

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11354673

Keywords:

Depression, Positive Psychotherapy, Systematic Review

Abstract

The purpose of this systematic review study is to examine how Positive Psychotherapy is used in individuals with Depression. In this study, the systematic review method was used and no field study or any scale was used. The studies discussed in English are between 2012 and 2020. These studies consist of research articles. This compilation study was carried out in two stages: February, 2024 and May, 2024. As a result of the literature review, 6 studies were considered. As a result of these 6 studies, it was revealed that PPT plays an active role in the treatment and helps the healing process. It is stated that after applying PPT in individuals diagnosed with depression, the symptoms decrease and it is effective in reducing stress and anxiety, as well as improving happiness, life satisfaction and emotional state. Therefore, PPT is an effective method in the treatment of depression.

References

Asgharipoor, N., Asgharnejad-Farid, A. A., Arshadi H. R., Sahebi, A. (2012). A Comparative Study On The Effectiveness Of Positive Psychotherapy And Group Cognitive-Behavioral Therapy For The Patients Suffering From Major Depressive Disorder. Iran J Psychiatry Behav Sci, 6(2): 33-41.

Albayrak, E. Ö., & Ceylan, M. E. (2004). Depresyon etiyolojisinde nörobiyolojik etkenler. Düşünen Adam, 17(1), 27-33.

Andayani, L. A. P. (2021). Meta-Analysis Study: Positive Psychotherapy To Lower Depression Levels. International Journal of Social Service and Research, 1(2), 112-117.

APA (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. (DSM-5). Washington, DC, American Psychiatric Association.

Aydın, E. (2018). Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının psikolojik sağlamlık ve depresyon belirtileri üzerine etkisi (Master's thesis, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul).

Çelik-Helvacı, F., & Hocaoğlu, Ç. (2016). Major Depresif Bozukluk Tanımı, Etyolojisi ve Epidemiyolojisi: Bir Gözden Geçirme. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(1), 51-66.

DeRubeis, R., & Strunk, D.R. (2017). The Oxford Handbook Of Mood Disorders. New York: Oxford Üniversity Press.

Dobiała, E., & Winkler, P. (2016). Positive psychotherapy’according to Seligman and ‘Positive Psychotherapy’according to Peseschkian: A Comparison. Int J Psychother, 20(3), 5-17.

Dowlatabadi, M. M., Ahmadi, S. M., Sorbi, M. H., Beiki, O., Razavi, T. K., & Bidaki, R. (2016). The effectiveness of group positive psychotherapy on depression and happiness in breast cancer patients: A randomized controlled trial. Electronic physician, 8(3), 2175.

Eryılmaz, A. (2016). Depresyon Tanısı Alan Ve Almayan Genç Yetişkin Erkeklerin Pozitif Psikoterapi Yapıları Açısından Karşılaştırılması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (53), 294-303.

Furchtlehner, L. M., Schuster, R., & Laireiter, A. R. (2020). A Comparative Study Of The Efficacy Of Group Positive Psychotherapy And Group Cognitive Behavioral Therapy İn The Treatment Of Depressive Disorders: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Positive Psychology, 15(6), 832–845.

Gök, B. A., & Karaaziz, M. (2023). Kabul ve Kararlılık Terapisinin Depresyonda Ele Alınması: Vaka Sunumu. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 6(4), 445-461.

Gürdağlı, C. (2024). Yetişkinlerin Depresyon Düzeylerinin Bağlanma Stilleri ve Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Toros Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü, Mersin.

Holtzheimer III, P. E., & Nemeroff, C. B. (2006). Advances in the treatment of depression. NeuroRx, 3(1), 42-56.

Kafes, A. Y. (2021). Depresyon ve anksiyete bozuklukları üzerine bir bakış. Humanistic Perspective, 3(1), 186-194.

Karamustafalıoğlu, O., & Yumrukçal, H. (2011). Depresyon ve anksiyete bozuklukları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 45(2), 65-74.

Kardaş, A. (2024). Birinci Basamağa Başvuran 18 Yaş Üzeri Hastalarda Metabolik Sendrom ve Depresyon İlişkisi. (Tıpta Uzmanlık Tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul.

Katırcıoğlu, E. Ve Karaaziz, M. (2024). Depresyona Sahipde Şema Terapinin Kullanılması Üzerine Sistematik Bir Derleme. Ulusal ve Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi, 5 (4), 608-644.

Kaya, B., & Kaya, M. (2007). 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakış. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10(6), 3-10.

Kaya, E. (2020). Fibromiyalji Hastalarının Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Uyku Bozukluğu Açısından Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Khanjani, M. (2017). The Impact of Positive Psychotherapy on Decreasing the College Students' Stress, Anxiety, Depression and Increasing their Well-being. Clinical Psychology Studies, 7(28), 97-110.

Mahmoudi, H., & Khoshakhlagh, H. (2018). The effectiveness of positive psychotherapy on psychological well-being and self-esteem among adolescents with depression disorder. Journal of Social Behavior and Community Health, 2(1), 153-163.

Mete, H. E. (2008). Kronik hastalık ve depresyon. Klinik Psikiyatri, 11(3), 3-18.

Olfson, M., Marcus, S. C., Druss, B., Elinson, L., Tanielian, T., & Pincus, H. A. (2002). National trends in the outpatient treatment of depression. Jama, 287(2), 203-209.

Özaydın, M. (2024). Karma Belirtili Olan ve Olmayan Majör Depresif Bozukluk Hastalarında Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişki. (Tıpta Uzmanlık Tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa.

Özen, S. (2021). Nedir Serisi: Depresyon. İstanbul: Siyah-Beyaz Yayınları.

Peseschkian, H., & Remmers, A. (2020). Positive Psychotherapy: An Introduction. Positive Psychiatry, Psychotherapy and Psychology: Clinical Applications, 11-32.

Recio, J. R. R. C. (2014). Adolescents’ Depression And Its Intervention Through Positive Psychotherapy. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research| Vol, 2(1).

Roiser, J. P., Elliott, R., & Sahakian, B. J. (2012). Cognitive mechanisms of treatment in depression. Neuropsychopharmacology, 37(1), 117-136.

Santos, V., Paes, F., Pereira, V., Arias-Carrión, O., Silva, A. C., Carta, M. G., ... & Machado, S. (2013). The role of positive emotion and contributions of positive psychology in depression treatment: systematic review. Clinical practice and epidemiology in mental health: CP & EMH, 9, 221-237.

Seshadri, A., Orth, S. S., Adaji, A., Singh, B., Clark, M. M., Frye, M. A., ... & Fuller-Tyszkiewicz, M. (2021). Mindfulness-based cognitive therapy, acceptance and commitment therapy, and positive psychotherapy for major depression. American Journal of Psychotherapy, 74(1), 4-12.

Sevim, B. (2023). Pulmoner Hipertansiyonlu Çocuklarda Anksiyete ve Depresyon Sıklığının Değerlendirilmesi. (Tıpta Uzmanlık Tezi). Dicle Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır.

Song, R., Sun, N., & Song, X. (2019). The efficacy of psychological capital intervention (PCI) for depression from the perspective of positive psychology: a pilot study. Frontiers in psychology, 10, 1816.

Şanlı, M.E. (2022). Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların Ebeveynlerine Verilen Pozitif Psikoterapi Temelli Eğitimin Stresle Başa Çıkma Anksiyete ve Depresyon Düzeyine Etkisi. (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Uher, R., Payne, J. L., Pavlova, B., & Perlis, R. H. (2014). Major depressive disorder in DSM‐5: Implications for clinical practice and research of changes from DSM‐IV. Depression and anxiety, 31(6), 459-471.

Yıldız, M., & Aslan, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Davranışçı Grupla Psikolojik Danışmanın Depresif Belirtilere Etkisi. Ihlara Eğitim Araştırması Dergisi, 2(1), 38-40.

Walsh, S., Cassidy, M., & Priebe, S. (2017). The application of positive psychotherapy in mental health care: A systematic review. Journal of Clinical Psychology, 73(6), 638-651.

Published

2024-03-16

How to Cite

AKBUĞA, Şükran ., & KARAAZİZ, M. . (2024). Systematic Review On The Use Of Positive Psychotherapy İn The Treatment Of Depression. Ulusal Ve Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Dergisi, 5(4), 677–704. https://doi.org/10.5281/zenodo.11354673

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>